Marszałek Sejmu w sprawie ustawy o zawodzie farmaceuty

 1 minuta

e-recepta-pole-oddzial

Samorząd Aptekarski opublikował obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie farmaceuty.

Podstawa prawna

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1873), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234),

2) ustawą z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (Dz. U. poz. 1972)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 17 kwietnia 2024 r.

Pełną treść obwieszczenia Marszałka Sejmu RP znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Nia.org.pl