Mapy potrzeb zdrowotnych: będą cięcia liczby łóżek

 1 minuta

źródło: Rp.pl

Najwięcej, aż 571,7 łóżek rocznie, likwidowanych ma być na oddziałach ginekologii i położnictwa, a 441,8 na powiązanych z nimi oddziałach neonatologii. Stan posiadania oddziałów chorób wewnętrznych ma zmniejszać się o 260 łóżek rocznie, a na chirurgii dziecięcej o 94. To oznacza – jak wyliczył dziennik „Rzeczpospolita” – że np. na Mazowszu znikną oddziały chirurgii dziecięcej w czterech szpitalach. Średnia liczba łóżek na takich oddziałach to ok. 20-30. Prognoza dotycząca potrzebnej bazy łóżkowej, jaką zawierają mapy potrzeb zdrowotnych, została przygotowana dla każdego regionu na podstawie danych o świadczeniach sprawozdawanych do Narodowego Funduszu Zdrowia w roku 2014, danych rejestru podmiotów leczniczych o liczbie łóżek na oddziałach tych jednostek oraz danych GUS dotyczących struktury demograficznej Polski.