Majówka – gdzie szukać pomocy medycznej?

 3 minuty

sor

Serwis Medexpress.pl przypomina, dokąd zwrócić się po pomoc medyczną, gdy zachorujemy lub poczujemy się gorzej w czasie majówki, gdy przychodnie są zamknięte.

Przychodnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Przyjmują pacjentów w godz. 18 – 8 rano następnego dnia (od poniedziałku do piątku) i przez całą dobę w soboty, niedziele, święta. Nie potrzeba żadnego skierowania czy wcześniejszej rejestracji.

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dyżurujący lekarz udzieli porady w warunkach ambulatoryjnych lub telefonicznie, a w przypadkach medycznie uzasadnionych – w miejscu zamieszkania lub pobytu.

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przysługuj: porada lekarska, zabiegi pielęgniarskie (np. zastrzyki), zwolnienie lekarskie, jeżeli występują wskazania medyczne, a także e-recepty na potrzebne leki. Nie uzyskamy natomiast wizyty kontrolnej, w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem, recepty na stale leki w związku z chorobą przewlekłą ani zaświadczenia o stanie zdrowia.

SOR i izby przyjęć

W razie nagłego zdarzenia, pogorszenia stanu zdrowia zagrażającemu życiu możemy skorzystać z pomocy szpitalnych oddziałów ratunkowych lub izb przyjęć. Ważne! Na SOR i IP zgłaszamy się wyłącznie w stanach zagrożenia życia, podobnie, jak w przypadku wezwania pogotowia ratunkowego 999 lub powiadamiania numeru alarmowego 112.

Pomoc stomatologiczna

W razie nagłego bólu zęba możemy skorzystać z placówek stomatologicznej pomocy doraźnej (w dni powszednie w godz. 19 – 7 rano następnego dnia, w sobotę, niedzielę i święta – całodobowo).

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) – 800 137 200

Warto mieć w swoim telefonie zapisany numer Teleplatformy Pierwszego Kontaktu (TPK) – 800 137 200. Jest to jeden, bezpłatny numer w całej Polsce czynny w godz. 18 – 8 rano następnego dnia (od poniedziałku do piątku) i przez całą dobę w soboty, niedziele, święta, dni ustawowo wolne od pracy. Kontaktując się z infolinią TPK otrzymamy poradę pielęgniarki, położnej lub lekarza w formie teleporady. W razie wskazań medycznych także e-receptę, e-skierowanie i e-zwolnienie. Konsultacje prowadzone są w języku polskim, angielskim, ukraińskim oraz migowym (tłumacz języka migowego).

źródło: Medexpress.pl