Magister farmacji może odliczyć koszty studiów doktoranckich

 2 minuty

studenci farmacji

źródło: Mf.gov.pl / Rynekaptek.pl

Jak donosi Rynekaptek.pl, do KIS wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania wydatków ponoszonych w związku ze studiami doktoranckimi za koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Wnioskodawcy (dwoje wspólników) prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki jawnej w zakresie sprzedaży leków i art. farmaceutycznych (apteki). Obydwoje są z wykształcenia magistrami farmacji i wykorzystują swoją wiedzę bezpośrednio w kontakcie z pacjentami w prowadzonych przez siebie aptekach przy sprzedaży leków. W celu poszerzenia swojej wiedzy w marcu br. każdy ze wspólników otworzył przewód doktorski w zakresie nauk farmaceutycznych, który będzie zakończony zdobyciem stopnia naukowego doktor nauk farmaceutycznych. Zdobyta wiedza będzie wykorzystywana bezpośrednio w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. W związku z tym zapytali KIS, czy wydatki wspólników na czesne poniesione za przeprowadzenie przewodów doktorskich stanowią koszty uzyskania przychodów w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej? Argumentowali, że podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe wpłynie pozytywnie na pozycję firmy na rynku i niewątpliwie rozszerzy krąg pacjentów.

Dyrektor KIS uznał taką interpretację za prawidłową.

„Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wykazu wydatków, który przesądzałby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, zatem przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości” – czytamy w interpretacji.

Sygnatura: 0115-KDIT2-3.4011.434.2019.1.KP