Limit przyjęć na studia lekarskie – jest projekt rozporządzenia MZ

 2 minuty

studia-medyczne

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia, który określa limit przyjęć na kierunku lekarskim w roku akademickim 2024/2025. W projekcie nie uwzględniono uczelni, które nie posiadają zgody Polskiej Komisji Akredytacyjnej na rozpoczęcie kształcenia.

Cel: utrzymanie odpowiedniej jakości kształcenia

W ocenie skutków regulacji wskazano, że dla MZ bardzo ważne jest utrzymanie odpowiedniej jakości prowadzonego kształcenia. Dlatego w projekcie nie zostały uwzględnione propozycje uczelni, które dotychczas nie posiadają zgody PKA.

Resort zaznacza, że ewentualna nowelizacja tego rozporządzenia oraz opis zmian dla roku akademickiego 2024/2025 w stosunku do roku akademickiego 2023/2024 nastąpi dopiero po uzyskaniu ocen PKA.

Aktualne limity

Obecnie na studia na kierunku lekarskim projektowany limit przyjęć ogółem wynosi 9 636 miejsc (w tym na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim dla obywateli polskich i cudzoziemców wynosi 6228 miejsc, na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim 1569 miejsc oraz na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski – 1839 miejsc).

Natomiast na studia na kierunku lekarsko-dentystycznym projektowany limit przyjęć wynosi 1366 miejsc (w tym na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim dla obywateli polskich i cudzoziemców wynosi 822 miejsc, na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim – 256 miejsc oraz na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski – 288 miejsc). (PAP)

źródło: PAP