Leki ze sklepów nie mogą uzależniać

 1 minuta

Zgodnie z nim, leki sprzedawane bez recepty muszą być przede wszystkim bezpieczne w stosowaniu i nie mogą stwarzać niebezpieczeństwa wywołania uzależnienia. Produkty lecznicze niewymagające ordynacji lekarskiej muszą być przeznaczone wyłącznie do stosowania doustnego (czyli np. tabletki), z wyłączaniem antyseptyków oraz środków dezynfekujących. Poza tym preparaty te muszą być dostępne w sprzedaży przez okres co najmniej pięciu lat. Projekt rozporządzenia zakłada również, że do obrotu w sklepach ogólnodostępnych oraz w punktach specjalistycznego zaopatrzenia medycznego nie mogą być dopuszczone produkty lecznicze, których niekontrolowane stosowanie wiąże się z poważnym ryzykiem wystąpienia działania niepożądanego lub przedawkowania.