KOWAL: alerty i ich zgłaszanie

 2 minuty

receptomat-apteki

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi alertów, Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków (KOWAL) przypomina, że alert jest informacją, świadczącą o braku sukcesu danej operacji. Może także świadczyć o sfałszowaniu danego opakowania leku, ale nie musi i może również wynikać z błędów technicznych lub ludzkich. Owe błędy mogą wystąpić zarówno po stronie użytkownika końcowego, jak i po stronie podmiotu odpowiedzialnego.

Postępowanie z alertami

KOWAL przypomina:

  • Alert zgodnie z przewodnikiem Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego należy wyjaśnić, a ewentualne błędy techniczne lub ludzkie naprawić. Tylko jeżeli takie nie zostały zidentyfikowane i nie jest wiadomo, z czego wynika dany alert, wówczas prosimy o jego zgłoszenie do Fundacji KOWAL, za pośrednictwem aplikacji NAMS lub na naszej Platformie Zgłoszeniowej.
  • Zgłaszanie alertów wynikających z błędów technicznych lub ludzkich, tym bardziej jeżeli zostały one wykryte i naprawione, nie jest prawidłowym działaniem.
  • Skuteczne wycofanie danego opakowania, przekreśla (wyjaśnia i zamyka) wszystkie wcześniejsza alerty wygenerowane na tym opakowaniu – wynikały one z błędu, który został już naprawiony. Nie ma potrzeby zgłaszania takich alertów.

źródło: Mmvo.pl