Komunikat NFZ dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania

 1 minuta

aptekarki w aptece

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że 7 kwietnia 2022 r. udostępniona została funkcjonalność umożliwiająca wystawienie i realizację zlecenia na wyroby medyczne osobom uprawnionym na mocy ustawy specjalnej – przypomina Samorząd Aptekarski.

Identyfikacja pacjenta odbywać się będzie na podstawie numeru PESEL albo innego typu identyfikatora możliwego do wybrania w systemie. W przypadku braku numeru PESEL lub braku pozytywnej odpowiedzi eWUŚ należy:

  • potwierdzić prawo do świadczeń na podstawie oświadczenia ze wskazaniem tytułu uprawnienia UA – osoby, którym przysługują uprawnienia do świadczeń zgodnie z art. 12 pkt 13 ustawy, wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia;
  • przyjąć od pacjenta/przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego, oświadczenie o spełnieniu warunków osoby uprawnionej (według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia).

Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Nia.org.pl / Nfz.gov.pl