Komunikat dla aptek!

 2 minuty

blistry z tabletkami

źródło: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.

Mając na względzie, iż w dniu 4 lipca 2018 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu produktów zawierających w swoim składzie substancję czynną valsartanum wyprodukowaną przez spółkę Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., pośród których znajdują się również niżej wskazane produkty, dla których podmiotem odpowiedzialnym są Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA (dalej zwanej: „Polpharma”):

  • Vanatex (Valsartanum), 160 mg., tabletki powlekane;
  • Vanatex (Valasartanum), 80 mg, tabletki powlekane;
  • Vanatex HCT (Valsartanum + Hydrochlorothiazidum), 80 mg + 12,5 mg., tabletki powlekane;
  • Vanatex HCT (Valsartanum + Hydrochlorothiazidum), 160 mg +12,5 mg., tabletki powlekane;
  • Vanatex HCT (Valsartanum + Hydrochlorothiazidum), 160 mg + 25 mg (dalej zwane: „Produktami”).

Zważywszy również, iż dla Polpharmy niezwykle istotne jest zarówno zachowanie jak najwyższych standardów obsługi pacjentów, jak i jak najlepsza współpraca ze wszystkim kontrahentami, za pośrednictwem których Produkty dostarczane są pacjentom, zwracamy się z serdeczną prośbą o pomoc z Państwa strony, w celu jak najlepszego wyjścia naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom pacjentów w zakresie procedury zwrotów Produktów.

W związku z powyższym, przedstawiamy dwa możliwe scenariusze postępowania w zakresie wycofania Produktu z rynku wraz z dodatkowymi informacjami, które stanowią odpowiedź na pojawiające się pytania i wątpliwości.

Procedurę zaproponowaną przez Polpharmę wspiera Naczelna Izba Aptekarska w stanowisku opublikowanym na stronie internetowej Izby: http://www.nia.org.pl/2018/07/12/naczelna-izba-aptekarska-o-procedurze-polpharmy/

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Hurtownią Polpharma od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 16 pod nr tel. +48 58 563 86 44.

Można również kierować pytania drogą elektroniczną na adres email: hurtownia@polpharma.com

Bardzo dziękujemy za Państwa pomoc i wsparcie w procedurze wykonania obowiązku wycofania Produktów z obrotu, a jednocześnie przepraszamy za wszystkie niedogodności i komplikacje wynikłe dla Państwa w związku z udziałem w przedmiotowej procedurze.