Kolejne uprawnienia Wydziału Farmaceutycznego w Bydgoszczy

 1 minuta

źródło: CM UMK

Decyzja Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów została wydana na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz 595 ze zm. Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz 1365).

Jest to druga decyzja dotycząca uprawnień Wydziału Farmaceutycznego – od 29 kwietnia 2013 r. Wydział otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk farmaceutycznych.