Za nami kolejna edycjakonferencji EPE AFP

 2 minuty

Farmacja Praktyczna

Polpharma jest sponsorem projektu Europejski Program Edukacyjny, adresowanego do środowiska farmaceutów. Z roku na roku nasz program edukacyjny cieszy się coraz większym zainteresowaniem:

  • 2007 r. – 1133 farmaceutów,
  • 2008 r. – 1233 farmaceutów,
  • 2009 r. – 1312 farmaceutów.

Podnoszenie kwalifikacji i „twarde” punkty

Praca farmaceuty to jedna z tych profesji, w których konieczne jest ciągłe dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji. Na bieżąco trzeba śledzić leki, które pojawiają się w sprzedaży, znać ich składy i zastosowanie, wiedzieć, w jakich dawkach i komu mogą być wydane. Polpharma, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom farmaceutów, kontynuuje cykl konferencji w ramach Europejskiego Programu Edukacyjnego – Akademia Farmacji Praktycznej, podczas których mają oni okazję podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.
Europejski Program Edukacyjny objęty jest protokołem przyznawania punktów edukacyjnych dla farmaceutów. Patronat nad Programem EPE – AFP objęło Studium Kształcenia Podyplomowego – Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Uczestnicy konferencji mieli możliwość zdobycia tzw. „twardych” punktów edukacyjnych. Za udział w kursie oraz pozytywne zdanie testu przyznawano 7 takich punktów oraz dodatkowe 4 punkty za udział w pozostałych wykładach.

Spotkania w gronie przyjaciół

Konferencje Europejskiego Programu Edukacyjnego – Akademia Farmacji Praktycznej to nie tylko szansa na uzyskanie „twardych” punktów edukacyjnych. Organizowane przez Polpharmę konferencje AFP – EPE są również okazją do spotkań farmaceutów z różnych regionów Polski, podczas których mogą wymieniać się doświadczeniami i informacjami o ciągle zmieniającym się rynku farmaceutycznym. To także miejsce, w którym spotykają się koleżanki i koledzy ze studiów.