Kilkanaście poprawek do projektu ustawy o medycynie laboratoryjnej

 3 minuty

polpharma-wspolpraca-startup

Sejmowa komisja zdrowia, procedując nad rządowym projektem ustawy o medycynie laboratoryjnej, wprowadziła kilkanaście poprawek dotyczących m.in. zawartych w projekcie definicji, a także samorządu diagnostów laboratoryjnych – informuje Politykazdrowotna.com.

Poprawki do ustawy

Sejmowa komisja zdrowia we wtorek 13 września br. procedowała nad rządowym projektem ustawy o medycynie laboratoryjnej, która reguluje zasady i warunki wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej, wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz nadzoru i kontroli laboratoriów.

Pierwsze czytanie projektu odbyło się na początku września. We wtorek, podczas prac nad projektem, posłowie wprowadzili do niego kilkanaście poprawek. Część z nich miała charakter doprecyzowujący.

Poprawki przyjęte przez komisję

  • zmiana definicji badania „POCT” poprzez wykreślenie z niej słowa „szpital”, dzięki czemu badanie będzie można przeprowadzać również w innych podmiotach niż szpitalnych,
  • wykreślenie z projektu definicji świadczenia opieki zdrowotnej,
  • wykreśleniu z projektu zapisu, że do obowiązków kierownika specjalizacji należy potwierdzanie w elektronicznej karcie przebiegu szkoleniu specjalistycznego (EKS) terminowej realizacji elementów szczegółowego planu zajęć objętych programem szkolenia specjalizacyjnego,
  • dodanie zapisu, że mandat członka organu samorządu diagnostów laboratoryjnych będzie ulegał zawieszeniu nie tylko w razie wszczęcia przeciwko osobie go sprawującej postępowania w sprawie umyślnego popełnienia przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego, ale również z przestępstwa skarbowego,
  • Nadzwyczajny Krajowy Zjazd będzie zwoływała Krajowa Rada na wniosek co najmniej 500 diagnostów laboratoryjnych, a nie 2000, jak dotychczas.

Za całością projektu ustawy, wraz z przyjętymi poprawkami, głosowało 14 posłów. 6 było przeciw, 1 poseł wstrzymał się od głosu.

Założenia nowelizacji ustawy

W uzasadnieniu projektu wskazano, że główne założenia i cele obowiązującej ustawy o diagnostyce laboratoryjnej nie uległy w nowym akcie zmianie, jednak z uwagi na postęp wiedzy w dziedzinie medycyny laboratoryjnej konieczne stało się opracowanie nowej regulacji.

Zgodnie z projektem, tytuł diagnosty laboratoryjnego będą mogły uzyskać osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku analityka medyczna lub medycyna laboratoryjna. Ponadto, diagnosta laboratoryjny będzie miał obowiązek doskonalenia zawodowego przez samokształcenie oraz udział w kursach realizowanych metodą wykładów, seminariów, warsztatów oraz ćwiczeń, a także za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, zakończonych testem. Nowelizacja ustawy wprowadza wymagania kwalifikacyjne dla kierownika laboratorium.

źródło: Politykazdrowotna.com