Jest projekt styczniowej listy leków refundowanych

 1 minuta

lista-refundacyjna-projekt-11-2022

Opublikowano projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r. – poinformował serwis Medexpress.pl.

Cząsteczko-wskazania finansowane ze środków publicznych

Projekt obwieszczenia refundacyjnego nr 73 nie stanowi jego ostatecznej wersji. Nadal trwają bowiem prace administracyjne nad finalnym wykazem refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obowiązującym od 1 stycznia 2024 r.

Uwzględniając niniejszy projekt w pierwszym wykazie w roku 2024 finansowaniem ze środków publicznych zostanie objętych 19 nowych cząsteczko-wskazań, w tym:

  • 8 cząsteczko-wskazań onkologicznych,
  • 11 cząsteczko-wskazań nieonkologicznych,
  • 10 cząsteczko-wskazań dedykowanych chorobom rzadkim.

Najwięcej nowych cząsteczko-wskazań onkologicznych w 2023 r. obserwujemy w hematoonkologii (5), w nowotworach urologicznych (1) oraz nowotworach układu endokrynnego (1). Najwięcej nowych cząsteczko-wskazań nieonkologicznych w 2023 r. obserwujemy w okulistyce (2), nefrologii (2) oraz neurologii (2).

Projekt obwieszczenia znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Medexpress.pl