Jest projekt rozporządzenia w sprawie pilotażu programu „Profilaktyka 40 PLUS”

 3 minuty

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”. Aktualnie dokument znajduje się na etapie konsultacji – informuje serwis Politykazdrowotna.com.

W piątek 21.05 w godzinach popołudniowych na stronach RCL opublikowano do konsultacji Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego Profilaktyka 40 PLUS. Projektowana regulacja ma na celu ocenę organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. r.ż. profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” zakłada, że pacjent będzie mógł skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w ramach tego programu bez skierowania od lekarza. Ponadto zakłada realizację badań w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego. Uczestnictwo w programie pilotażowym jest dobrowolne, a pacjent w ramach programu będzie mógł zrealizować badania tylko raz. Będzie za to mógł sam wybrać, gdzie wykona tę diagnostykę spośród placówek, które podpiszą z NFZ umowę na realizację takiego pakietu.

Projektowane przepisy zakładają objęcie osób od 40. roku życia (wg roku kalendarzowego urodzenia) profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Jak czytamy w projekcie, proponuje się, „aby realizatorem programu pilotażowego był świadczeniodawca, który spełnia warunki organizacji i realizacji tego programu oraz który złożył wniosek o zawarcie umowy o jego realizację do Narodowego Funduszu Zdrowia. Ponadto Narodowy Fundusz Zdrowia będzie zawierał ze świadczeniodawcą umowę o realizację programu pilotażowego na podstawie wniosku, zawierającego informacje o spełnianiu określonych wymagań”.

Projekt określa też wskaźniki realizacji programu pilotażowego, którymi są: liczba kobiet i mężczyzn, którzy zostali przebadani w okresie realizacji programu pilotażowego, liczba świadczeniodawców, którzy złożyli wniosek o zawarcie umowy na realizację programu pilotażowego, oraz liczba świadczeniodawców, którzy zostali realizatorami programu pilotażowego, liczba i kompletność wypełnionych ankiet, informacja o zrealizowanych badaniach diagnostycznych.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet zwierał będzie badanie biochemiczne, w tym: morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi, stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, stężenie glukozy we krwi, poziom hemoglobiny glikowanej HbA1c, poziom kreatyniny we krwi, badanie ogólne moczu, poziom kwasu moczowy we krwi oraz krew utajona w kale – metodą immunochemiczną.

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawierał będzie ww. badanie biochemiczne poszerzone o PSA (badanie w kierunku raka prostaty). Natomiast pakiet wspólny będzie zawierał pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI) oraz ocenę miarowości rytmu serca.

Pełną treść projektu znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Politykazdrowotna.com / Legislacja.rcl.gov.pl