Jaskra – przyczyny, objawy, możliwości terapeutyczne

 6 minut

lek. med. Anna Markuszewska
Wrocławskie Centrum Okulistyczne

Jaskra to grupa chorób narządu wzroku prowadząca do postępującego i trwałego uszkodzenia ner- wu wzrokowego, tak zwanej neuropatii jaskrowej. W dużym uproszczeniu neuropatia jaskrowa to uszkodzenie funkcji przewodnictwa nerwowego. W efekcie dochodzi do zawężania się pola widzenia z towarzyszącym pogorszeniem wzroku, a w końcowym etapie prowadzi do całkowitej ślepoty. W neuropatii jaskrowej komórki nerwowe, z których składa się nerw, przestają funkcjonować. Prowadzi to do powstania ubytków w polu widzenia, tzw. mroczków jaskrowych. W późniejszych etapach, gdy dochodzi do zaawansowanego zaniku nerwu wzrokowego, chory ma zawężone pole widzenia w takim stopniu, że podaje widzenie obrazu „jak przez lunetę” tak zwane widzenie lunetowe. Gdy zanika widzenie centralne dochodzi do całkowitej ślepoty.

Przyczyny jaskry nie są do końca poznane. Do niedawna uważano, że czynnikiem powodującym uszkodzenie nerwu wzrokowego jest podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe, czyli zaburzenie równowagi pomiędzy ciągłą produkcją cieczy wodnistej przez strukturę wewnątrzgałkową a odpływem tej cieczy z oka poprzez beleczkowanie znajdujące się w kącie przesączania oka. Jednak przyczyny są bardziej złożone. Podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe jest ważnym czynnikiem, ale nie jedynym, o czym może świadczyć jaskra przebiegająca z prawidłowym ciśnieniem wewnątrzgałkowym. Obserwuje się także przypadki, w których ciśnienie wewnątrzgałkowe przekracza normę, a jednocześnie nerw wzrokowy nie ulega uszkodzeniu. Stan taki określa się mianem nadciśnienia ocznego. Za wartości prawidłowe ciśnienia przyjmuje się zakres od 10-21 mm Hg. Jednym z istotnych czynników etiologicznych w tej chorobie jest przewlekłe niedokrwienie nerwu wzrokowego.

Głównymi czynnikami ryzyka są: wiek powyżej 60. r.ż., jaskra występująca w rodzinie, zaburzenia krążenia krwi. Na jaskrę narażone są także osoby chorujące na miażdżycę, cukrzycę, mające wysokie wartości wady wzroku, stosujące kortykosteroidy, osoby z nadciśnieniem tętniczym, jak również z niedociśnieniem, a także palący papierosy. Takie osoby powinny szczególnie dbać o regularne wizyty u okulisty, właściwe leczenie wszystkich schorzeń, na które cierpią oraz o zdrowy tryb życia.

Strony: 1 2 3