Informacja URPL w sprawie publikacji urzędowego wykazu produktów leczniczych

 2 minuty

lista-antywywozowa-lipiec-2021

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowane zostało obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Opublikowane obwieszczenie zawiera następujące załączniki:

  • Załącznik Nr 1 do obwieszczenia obejmuje produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w ramach procedury narodowej oraz procedur europejskich, których łączna liczba wynosi 10 197 produktów.
  • Załącznik Nr 2 obejmuje produkty lecznicze dopuszczone do obrotu przez Komisję Europejską w liczbie 3 003 produkty.
  • Załącznik Nr 3 obejmuje produkty lecznicze posiadające pozwolenie na import równoległy w liczbie 3 087 produktów.
  • Załącznik Nr 4 obejmuje produkty lecznicze weterynaryjne dopuszczone do obrotu w ramach procedury narodowej oraz procedur europejskich, których łączna liczba wynosi 1 721 produktów.
  • Załączniki Nr 5 obejmują produkty lecznicze weterynaryjne dopuszczone do obrotu przez Komisję Europejską oraz produkty lecznicze weterynaryjne posiadające pozwolenie na import równoległy, w łącznej liczbie 468 produktów.

Wymienione wyżej załączniki do obwieszczenia znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Nia.org.pl