Ilu lekarzy mamy w Polsce?

 2 minuty

Główny Urząd Statystyczny przedstawił nowe opracowanie dotyczące zasobów kadry medycznej w oparciu o źródła administracyjne. Z danych GUS wynika, że w 2019 r. liczba lekarzy mieszkających w Polsce posiadających prawo wykonywania zawodu wyniosła 149,9 tys. zaś lekarzy dentystów 42,4 tys.

Dane GUS o lekarzach

Przeciętny wiek mężczyzn wynosił 52,7 lat a kobiet 52,0. Aż 21% z nich stanowią osoby w wieku 50-59 lat. Z kolei przeciętny wiek mężczyzn uprawnionych do wykonywania zawodu lekarza dentysty wyniósł 47,0 lat, a kobiet 51,7 lat. Wśród lekarzy odsetek kobiet wyniósł 58,9%, podczas gdy w grupie lekarzy dentystów – 76,6%. Liczba lekarzy specjalistów wyniosła 97,9 tys. (65,3%), lekarzy dentystów liczba specjalistów 8,3 tys. (19,6%).

Lekarzy pracujących bezpośrednio z pacjentem było 125,3 tys., a liczba dentystów to 33,6 tys. Dla ok. 89,4% lekarzy głównym miejscem pracy były:

  • szpitale (34,5%);
  • praktyka lekarska ogólna (20,7%);
  • lekarska praktyka specjalistyczna (32,6%);
  • inne (1,6%).

Dla 94,3% lekarzy dentystów główne miejsce pracy stanowiły podmioty zaliczone do działu 86 „Opieka zdrowotna” z tego:

  • szpitale (2,4%);
  • praktyka lekarska ogólna (3,3%)
  • lekarska praktyka specjalistyczna (1,8%);
  • praktyka stomatologiczna (86,4%);
  • inne (0,4%).

Pełną treść raportu GUS znajda Państwo TUTAJ.

źródło: Medexpress.pl