GUS: Wydatki na ochronę zdrowia w latach 2020-2022

 2 minuty

raport_2022

Według wstępnych szacunków wydatki bieżące na ochronę zdrowia w 2022 r. wyniosły 205,6 mld zł (stanowiły 6,7% PKB) i były wyższe niż w 2021 r. o około 36,1 mld zł (w odniesieniu do danych wstępnych za 2021 r., które wyniosły 169,4 mld zł) – wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego.

Wydatki na ochronę zdrowia

Wzrost wydatków zaobserwowano zarówno w przypadku wydatków publicznych, jak i wydatków prywatnych. Bieżące wydatki na ochronę zdrowia (publiczne i prywatne) wg wstępnych szacunków NRZ stanowiły w 2022 r. 6,7% PKB. Publiczne wydatki bieżące na ochronę zdrowia wyniosły w 2022 r. – 154,0 mld zł i były o 31,2 mld zł wyższe niż w 2021 r., a ich udział w PKB wyniósł 5,0%. Bieżące wydatki prywatne zwiększyły się o 5,0 mld zł i wyniosły w 2022 r. 51,6 mld zł.

Na wzrost prywatnych wydatków bieżących na ochronę zdrowia wpływ miało m.in. zwiększenie bezpośrednich wydatków gospodarstw domowych, które wyniosły 37,0 mld zł, tj. o 3,3 mld (9,9%) więcej niż w roku 2021.

Szczegółowe dane znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Stat.gov.pl