GUS: Apteki i punkty apteczne w 2022 r.

 2 minuty

gus-apteki-dane

W końcu 2022 r. działalność prowadziło 11,7 tys. aptek (ogólnodostępnych i zakładowych) oraz 1,1 tys. punktów aptecznych, w których pracowało 57,8 tys. magistrów farmacji i techników farmaceutycznych – wynika z najnowszych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego.

Apteki i punkty apteczne

W końcu omawianego okresu działalność prowadziło 11,7 tys. aptek ogólnodostępnych (spadek o 1,8% w porównaniu z rokiem poprzednim), 24 apteki zakładowe (podobnie jak w 2021 r.) oraz 1,1 tys. punktów aptecznych (o 2,4% mniej w stosunku do roku poprzedniego).

Stałe dyżury nocne pełniło 2,8% aptek ogólnodostępnych, a 22,1% – dyżury okresowe.

Sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych z wykorzystaniem strony internetowej realizowało 199 aptek i 3 punkty apteczne.

W Polsce na jedną aptekę ogólnodostępną i punkt apteczny przypadało średnio 2 956 osób (o 30 więcej niż przed rokiem). Największą liczbę ludności na jedną aptekę ogólnodostępną i punkt apteczny odnotowano w województwie pomorskim (3 369), a najmniejszą – w lubelskim (2 606).

Pracujący w aptekach i punktach aptecznych

Według stanu w dniu 31 grudnia 2022 r. w aptekach ogólnodostępnych, zakładowych i punktach aptecznych pracowało 63,2 tys. osób1 , w tym 25,8 tys. magistrów farmacji i 32,0 tys. techników farmaceutycznych (w porównaniu z 2021 r. odpowiednio mniej o 1,1% i 0,7%).

Podobnie jak w roku poprzednim, zdecydowaną większość pracujących stanowiły kobiety (83,3% magistrów farmacji i 94,6% techników farmaceutycznych).

Raport GUS znajdą Państwo TUTAJ.

 

źródło: Stat.gov.pl