GIF: od 9 lutego br. nie stwierdzono przypadków sfałszowania leków

 2 minuty

farmaceuta sięga po leki

źródło: Gif.gov.pl / Rynekaptek.pl

Jak podaje serwis Rynekaptek.pl, w siedzibie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego 3 września br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami branży w sprawie systemu weryfikacji autentyczności leków.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków, Naczelnej Izby Aptekarskiej, Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Stowarzyszenia Importerów Równoległych w celu podsumowania pierwszego półrocza obowiązywania Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r. uzupełniające dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez określenie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi.

Podczas spotkania Główny Inspektor Farmaceutyczny wskazał jak istotną rolę pełni prawidłowo funkcjonujący system weryfikacji autentyczności leków, którego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom. Podkreślił, że eliminacja sfałszowanych produktów leczniczych z rynku może być skuteczna dzięki ciągłemu doskonaleniu rozwiązań informatycznych oraz poprzez stałą edukację jego użytkowników. Dodał, że szczęśliwie, od momentu rozpoczęcia funkcjonowania Polskiego Systemu Weryfikacji Autentyczności Leków, nie stwierdzono w polskich aptekach ani w punktach aptecznych przypadków sfałszowania produktów leczniczych.