Fundusz zwiększa wydatki na świadczenia opieki zdrowotnej

 2 minuty

źródło: NFZ / Rynekaptek.pl

NFZ zwiększa planowane na 2018 rok koszty świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o łączną kwotę 1 300 000 tys. zł ze środków pochodzących z funduszu zapasowego NFZ.

Środki zostaną przeznaczone na:

  • zapewnienie zwiększonego dostępu w IV kw. 2018 r. do świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
  • uzupełnienie finansowania skutków ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw,
  • uzupełnienie finansowania skutków rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne,
  • uzupełnienie finansowania skutków ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • indywidualne, zidentyfikowane potrzeby poszczególnych oddziałów wojewódzkich wynikające z priorytetów regionalnych i konieczności zabezpieczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Pełną treść zarządzenia znajdą Państwo TUTAJ.