Fundusz wdraża pilotaż dla pacjentów ze stopą cukrzycową

 3 minuty

stopa-cukrzycowa-pilotaz-programu

Jest zarządzenie Prezesa NFZ uruchamiające pilotaż opieki nad pacjentem z zespołem stopy cukrzycowej – informuje „Puls Medycyny”. W programie weźmie udział ok. 200 pacjentów. Świadczenia finansowane będą z pieniędzy Funduszu.

Cel pilotażu

Celem programu pilotażowego jest ocena organizacji, jakości i efektów opieki nad pacjentami z zespołem stopy cukrzycowej w ramach połączonych świadczeń na oddziałach chorób wewnętrznych i chirurgii z pooperacyjną kontrolą procesu gojenia. Leczenie będzie prowadzone przez zespół, w skład którego wchodzą zarówno specjaliści z oddziału zabiegowego (chirurgia ogólna), jak i zachowawczego (chorób wewnętrznych), co w razie pozytywnego efektu może zagwarantować powszechność przyjętego rozwiązania.

Dodatkową korzyścią dla pacjentów, w ramach planu leczenia, będzie zagwarantowanie wizyt kontrolnych, w trakcie których oceniany będzie postęp gojenia.

Kto może być objęty programem leczenia zespołu stopy cukrzycowej?

Do programu pilotażowego mogą zostać zakwalifikowani pacjenci, u których rozpoznano cukrzycę opisaną następującymi kodami ICD-10:

  • E10 Cukrzyca insulinozależna,
  • E11 Cukrzyca insulinoniezależna,
  • E12 Cukrzyca związana z niedożywieniem,
  • E13 Inne określone postacie cukrzycy,
  • E14 Cukrzyca nieokreślona

– z towarzyszącym owrzodzeniem na stopie w lokalizacji poniżej kostek – L97 Owrzodzenie kończyny dolnej, niesklasyfikowane gdzie indziej.

W ramach programu pilotażowego zakwalifikowani pacjenci (świadczeniobiorcy) będą leczeni w trybie:

  • hospitalizacji,
  • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni diabetologicznej, które odbywać się będą pomiędzy 2. a 21. tygodniem od zakończenia hospitalizacji.

Ośrodkiem odpowiedzialnym za realizację programu pilotażowego będzie Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szamotułach (realizator programu pilotażowego).

Założenia programu

  • Za efekty zdrowotne ustalono współczynniki korygujące naliczane od zrealizowanych świadczeń w trybie hospitalizacji wynoszące od 5-15%.
  • Program pilotażowy realizowany będzie (łącznie z etapem organizacji) przez 21 miesięcy. Po jego zakończeniu przygotowany zostanie raport końcowy.
  • Koszt programu pilotażowego zespołu stopy cukrzycowej szacowany jest na około 6 mln zł. Przepisy wchodzą 9 sierpnia.

Zespół stopy cukrzycowej to jedno z najpoważniejszych powikłań cukrzycy, często kończące się amputacją. Zagrożonych tym problemem może być nawet milion Polaków. Liczba amputacji w wyniku zespołu stopy cukrzycowej w Polsce pozostaje bardzo wysoka. Rocznie takich przypadków jest ok. 7 tys.

źródło: Pulsmedycyny.pl