Fundusz udostępnił nową usługę dotyczącą rezerwacji i pobierania numerów recept

 1 minuta

źródło: NFZ / Rynekaptek.pl

Jak wyjaśnia Fundusz, w celu uzyskania dostępu do nowej usługi wykorzystywany jest mechanizm uwierzytelniania użytkowników tożsamy z innymi centralnymi usługami udostępnianymi przez Fundusz – EWUŚ, DILO i KOLCE, z możliwością wykorzystania tych samych kont dostępowych.

Nowa usługa usprawnia proces pobierania numerów recept nadawanych przez NFZ poprzez umożliwienie bezpośredniej integracji oprogramowania świadczeniodawcy / osoby uprawnionej do wystawiania recept z systemem Funduszu.

Fundusz podkreśla, że nie jest potrzebne ręczne pobieranie pliku z odpowiedniego portalu NFZ oraz ręczne wczytywanie tego pliku do aplikacji świadczeniodawcy/osoby uprawnionej – systemy będą komunikowały się samodzielnie na żądanie operatora systemu świadczeniodawcy/osoby uprawnionej.

Szczegóły znajdą Państwo TUTAJ.