Fundusz szybciej wypłaci należność za szczepienie w aptece

 2 minuty

aptekarze-szczepienia

Znowelizowano zarządzenie NFZ w sprawie umów na szczepienia ochronne w aptekach – informuje serwis „Puls Medycyny”. Obecnie należność z tytułu realizacji umowy oddział Funduszu wypłaci w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania pozytywnie zweryfikowanych dokumentów na rachunek bankowy.

Szczepienia w aptekach – nowy termin wypłacania należności z tytułu realizacji umowy

22 listopada 2023 r. pojawiła się nowelizacja zarządzenia prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów na realizację zalecanych szczepień ochronnych w aptece. Nowe zarządzenie obowiązuje od 23 listopada br.

  • Nowe zarządzenie zmienia zarządzenie prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów na realizację zalecanych szczepień ochronnych w aptece z 31 października. Zmiany polegają na tym, że należność z tytułu realizacji umowy oddział Funduszu wypłaci w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania pozytywnie zweryfikowanych dokumentów.
  • W poprzednim zarządzeniu termin ten wynosił 7 dni roboczych. Należność będzie wypłacona na wskazany w umowie rachunek bankowy podmiotu prowadzącego aptekę.
  • Ponadto, zgodnie z nowym zarządzeniem, należność za bieżący okres sprawozdawczy, określona w rachunku, będzie ustalana zgodnie z zasadami określonymi w ogólnych warunkach umów.

źródło: Puls Medycyny