Fundusz podsumował kontrole

 4 minuty

źródło: NFZ

W 43 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną podmiotów kontrolowanych lub oceną pozytywną i jednoczesnym wskazaniem uchybień, nieprawidłowości.

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości m.in.:

1. w zakresie danych niezbędnych do wystawienia recepty na leki refundowane dotyczących pacjenta, osoby wystawiającej receptę oraz świadczeniodawcy:

  • brak lub niepełne dane pacjenta;
  • brak lub niepełne dane dotyczące osoby uprawnionej do wystawiania recept lub/i brak podpisu, pieczątki;
  • brak podpisu i pieczątki lekarza przy naniesionych poprawkach;
  • brak daty wystawienia recepty; brak identyfikatora płatnika;

2. w zakresie przepisanych refundowanych leków lub wyrobów medycznych:

  • nieprawidłowe lub niepełne dane dotyczące przepisanych leków – nieprawidłowe lub niepełne nazwy leków, postaci, dawki, wielkości opakowań i ilości leków oraz sposób dawkowania – niespełniające wymogów rozporządzenia w sprawie recept lekarskich;

Strony: 1 2 3