Fundusz podał koszty refundacji za I kwartał br.

 4 minuty

NFZ opublikował informację na temat budżetu przeznaczonego na refundację w okresie od stycznia do marca br. – informuje serwis Politykazdrowotna.com. Całkowity budżet na refundację na rok bieżący ma wartość 16 004 608 tys. zł. W marcu 2022 wykonanie wyniosło 1 462 871,72 tys. zł, natomiast narastająco za trzy miesiące – 3 851 343,45 tys. zł.

Budżet NFZ w I kwartale 2022 r.

Wykonanie budżetu w I kwartale br. w stosunku do budżetu na cały rok 2022 wyniosło 24,06 procent.

Refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, objętych programami lekowymi miała wartość 487 351,63 tys. zł (w marcu 2022) i 1 272 628,51 tys. zł narastająco (za trzy miesiące). Planowany budżet na ten cel na cały rok wynosi 5 420 172 tys. zł, zrealizowano go w 23,48 proc.

Na leki stosowane w chemioterapii NFZ przeznaczył w marcu 2022 r. – 38 784,44 tys. zł, a w I kwartale 2022 r. – 106 307,97 tys. zł. W stosunku do zaplanowanego całorocznego budżetu w wysokości 637 843 tys. zł, wykonanie wyniosło 16,6 proc.

Ratunkowy dostęp do leków

Ratunkowy dostęp do technologii lekowych kosztował Narodowy Fundusz Zdrowia w marcu 2022 – 11 270,92 tys. zł, a w ciągu trzech miesięcy roku 2022 – 19 187,76 tys. zł. Wykonanie w stosunku do planu, zakładającego wydanie na ten cel w 2022 roku 154 443 tys. zł, wyniosło 12,42 procent.

Zaplanowany budżet na refundację na rok 2022 to 8 755 230 tys. zł, jej wykonanie w I kwartale 2022 r. wyniosło 25,72 procent i miało wartość – 859 183,72 tys. zł w marcu 2022 r. oraz 2 251 803,55 tys. zł w ciągu trzech miesięcy roku 2022.

Środki spożywcze i wyroby medyczne

Refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych na receptę kosztowała NFZ w marcu 2022 r. – 847 494,55 tys. zł, a w I kwartale 2022 r. – 2 243 063,16 tys. zł. Refundacja na ten cel na cały rok to 8 710 329 tys. zł, wykonano więc 25,75 proc. rocznego planu.

Leki sprowadzane z zagranicy

Refundacja leków, o których mowa w art. 15, ust. 2. pkt. 17 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, czyli leków nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium RP, sprowadzanych z zagranicy na warunkach i w trybie określonym w ustawie Prawo farmaceutyczne, zaplanowana na cały rok 2022 wynosi 25 037 tys. zł. W marcu 2022 r. wartość tej refundacji wyniosła 1 535,78 tys. zł, a w I kwartale 2022 r. – 5 559,53 tys. zł. Realizacja w stosunku do planu rocznego stanowi więc 22,21 proc. rocznego planu.

Refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, sprowadzanych z zagranicy w marcu br. miała wartość 1 153,39 tys. zł, a w I kwartale 2022 r. – 3 180,86 tys. zł. W stosunku do planu, który zakłada wydanie na ten cel w roku 2022 19 864 tys. zł, zrealizowano 16,01 proc.

Bezpłatne leki dla seniorów i kobiet w ciąży

Koszty refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przeznaczonych dla osób, które ukończyły 75. rok życia (przysługują one tym pacjentom bezpłatnie), wyniosły w marcu 2022 r. – 74 525 tys. zł., a w I kwartale 2022 r. – 199 444,82 tys. zł. Plan roczny zakłada wydanie na ten cel 1 010 300 tys. zł, wykonano więc 19,74 proc. planu.

Koszty finansowania leków dla kobiet w ciąży (które otrzymują je bezpłatnie) w marcu 2022 r. wyniosły 756,01 tys. zł, a w okresie od stycznia do marca – 1 970,84 tys. zł. Plan zakładał wydanie na ten cel 26 620 tys. zł, zrealizowano zaledwie 7,4 proc. planu.

źródło: Politykazdrowotna.com