Fundusz Kompensacyjny przyjęty przez Sejm

 1 minuta

ustawa-covidowa-pracodawcy

Podczas piątkowego (28 lipca br.) posiedzenia Sejmu posłowie odrzucili wszystkie poprawki Senatu do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – informuje serwis Medexpress.pl. Ustawa zakłada powstanie Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych.

Co wnosi przyjęta ustawa?

Zgodnie z przyjętą ustawą ma zostać wprowadzony pozasądowy system rekompensowania szkód z tytułu zdarzeń medycznych. System ma być obsługiwany przez Rzecznika Praw Pacjenta. Powołany zostanie także Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych.

Tak działający system ma zapewnić usprawnienie procesu wypłat. Mają nim być objęte zdarzenia związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w szpitalach. Wniosek o świadczenie będzie można składać do roku od momentu dowiedzenia się o zdarzeniu ale nie dłużej, niż do trzech lat od jego wystąpienia.

Wysokość świadczenia to maksymalnie 200 tys. zł.

źródło: Medexpress.pl