Farmaceuta za granicą

 8 minut

autorka: Jolanta Molińska
dziennikarka, publikuje m.in. na łamach „Newsweek’a” i „Focus’a”

Aktywowana niedawno Europejska Legitymacja Zawodowa (ang. European Professional Card) ma ułatwić procedurę uznawania zawodowych kwalifikacji poza granicami kraju, w którym zostały nabyte. Na razie korzystać z niej mogą przedstawiciele jedynie pięciu profesji: pielęgniarze, fizjoterapeuci, przewodnicy górscy, pośrednicy w handlu nieruchomościami i farmaceuci. W przyszłości ELZ (ang. EPC) ma być rozszerzana na inne zawody.

– Warto na początku zastrzec, że legitymacja nie jest fizycznym dokumentem, a kontem w Internecie. Dostęp do niego ma farmaceuta, my oraz odpowiedni urząd w kraju, w którym farmaceuta zamierza pracować – mówi dr Jerzy Łazowski z Naczelnej Izby Aptekarskiej i dodaje:

– W pierwszych tygodniach obowiązywania nowych przepisów nie wszystko w procedurze przyznawania legitymacji jest dla nas jasne, ale mamy nadzieję, że z czasem sytuacja się unormuje. Mowa była na przykład o tym, że po zmianie przepisów osoba starająca się o uznanie kwalifikacji nie będzie musiała zlecać tłumaczenia dokumentów na język kraju, do którego się wybiera, aby pracować. Tymczasem tłumaczeń wymagali od nas ostatnio Brytyjczycy.

Jak uzyskać ELZ?
Wniosek należy złożyć w Naczelnej Radzie Aptekarskiej, która wydaje również część niezbędnych zaświadczeń.
Komplet dokumentów to:

  • dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
  • dyplom ukończenia studiów,
  • zaświadczenie NRA o zgodności dyplomu z Dyrektywą 2005/36/WE,
  • prawo wykonywania zawodu,
  • zaświadczenie NRA o niekaralności dyscyplinarnej,
  • tylko w przypadku osób, które uzyskały dyplom ukończenia studiów przed 2004 r. – świadectwa pracy dokumentujące ciągłe zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 3 lat w ciągu ostatnich 5 lat.

Przed wydaniem zaświadczeń o zgodności dyplomu oraz o niekaralności należy na konto NIA wpłacić za każdy z tych dokumentów kwotę odpowiadającą 3 procentom minimalnego wynagrodzenia. – Obecnie jest to po 55,50 zł za jedno zaświadczenie. Przed zmianą przepisów było to 100 euro – przypomina dr Łazowski.

Strony: 1 2 3