Farmaceuta chroniony jak funkcjonariusz publiczny

 2 minuty

farmaceutka i pacjent w aptece

Farmaceucie i technikowi farmaceutycznemu w czasie pracy w aptece wkrótce przysługiwać będzie ochrona prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu – donosi serwis Prawo.pl. Senacka Komisja Zdrowia zarekomendowała w środę 8 czerwca br. Senatowi przyjęcie bez poprawek nowelizacji ustawy o zawodzie farmaceuty oraz w prawie farmaceutycznym.

Bezpieczeństwo farmaceuty

Jak przypomina portal Prawo.pl w lutym br. do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o zawodzie farmaceuty mający na celu zapewnić bezpieczeństwo farmaceutom w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Sejm uchwalił nowelizację w połowie maja.

Co określa nowelizacja?

Za sprawą nowelizacji w ustawie o zawodzie farmaceuty dodano art. 35a zgodnie z którym farmaceuta podczas i w związku z pracą w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w Kodeksie karnym.

Natomiast w Prawie farmaceutycznym po art. 91 dodano art. 91a, który sprawi, że technik farmaceutyczny podczas i w związku z wykonywaniem w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym czynności wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w Kodeksie karnym.

***

Przeczytaj również:

Farmaceuci z ochroną prawną podczas pracy w aptece

źródło: Prawo.pl