Europejska Unia Zdrowotna z nowymi ramami prawnymi

 3 minuty

profilaktyka-40-plus

Rada Unii Europejskiej przyjęła trzy kolejne rozporządzenia dotyczące zdrowia publicznego w Europie. Są one ostatnimi elementami składowymi Europejskiej Unii Zdrowotnej – donosi Politykazdrowotna.com.

Kompletna Europejska Unia Zdrowotna

RUE przyjęła 3 nowe rozporządzenia:

  1. w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia,
  2. w sprawie rozszerzonego mandatu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC),
  3. rozporządzenie ramowe w sprawie sytuacji nadzwyczajnych przyznające dodatkowe uprawnienia Europejskiemu

Urzędowi ds. Gotowości i Reagowania na Sytuacje Zdrowotne (HERA).

Nowe przepisy, jak czytamy na stronie Komisji Europejskiej, uzupełniają Europejską Unię Zdrowia, tworząc potężne ramy prawne w celu poprawy zdolności UE w kluczowych obszarach zapobiegania, gotowości, nadzoru, oceny ryzyka, wczesnego ostrzegania i reagowania.

„Prawodawstwo to będzie współgrać ze wsparciem finansowym zapewnianym w ramach programu EU4Health oraz Instrumentu Odbudowy i Odporności, aby wzmocnić odporność systemów opieki zdrowotnej w całej UE. Współpraca i solidarność mają kluczowe znaczenie dla stojących przed nami wyzwań” – powiedziała wiceprzewodnicząca ds. promowania naszego europejskiego stylu życia Margaritis Schinas.

Trzy nowe rozporządzenia

Wraz z przyjęciem rozporządzenia w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia UE będzie miała:

  1. lepszą zdolność do dokładnej oceny ryzyka i ukierunkowanej reakcji,
  2. solidne mechanizmy wspólnego zamawiania medycznych środków zaradczych,
  3. możliwość przyjęcia wspólnych środków na poziomie UE w celu przeciwdziałania przyszłym transgranicznym zagrożeniom zdrowia.

Dzięki rozszerzonemu mandatowi, ECDC:

  • będzie wydawać zalecenia dla państw członkowskich dotyczące gotowości na zagrożenia zdrowia,
  • będzie nadzorować nową sieć unijnych laboratoriów referencyjnych,
  • ustanowi unijną grupę zadaniową ds. zdrowia do szybkich interwencji zdrowotnych w przypadku epidemii.

Koordynacja na szczeblu UE

Aby zapewnić skuteczność i działanie w sytuacjach kryzysowych dotyczących zdrowia publicznego, rozporządzenie ramowe w sprawie sytuacji nadzwyczajnych umożliwi ustanowienie, w ramach HERA, Rady ds. Kryzysu Zdrowotnego. Rada ta będzie szybko koordynować na szczeblu UE dostawy do medycznych środków zaradczych, ale także będzie czuwać nad ich dostępnością. Rozporządzenie umożliwi również uruchomienie unijnych fabryk, planów badań i innowacji w sytuacjach nadzwyczajnych oraz dostęp do finansowania w sytuacjach kryzysowych.
Przyjęte rozporządzenia wejdą w życie od listopada 2022 roku.

źródło: Politykazdrowotna.com