EDM dopiero od 1 sierpnia 2017 r.?

 2 minuty

źródło: NIL, PAP

Wiceminister zdrowia Piotr Warczyński w piśmie do prezesa NRL Macieja Hamankiewicza poinformował, że zmianę tę zapisano w obecnie procedowanym przez Ministerstwo Zdrowia projekcie zmian w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia.

W piśmie do NRL czytamy, że „z uwagi na skalę przedsięwzięcia oraz bardzo zróżnicowany stopień informatyzacji podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, podjęte zostały prace legislacyjne mające na celu wydłużenie okresu przejściowego, w którym równolegle funkcjonować będzie papierowa lub elektroniczna postać dokumentacji medycznej”.

Apelowała o to m.in. Naczelna Izba Lekarska. Pod koniec kwietnia prezes NRL Maciej Hamankiewicz zwrócił się do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza z apelem o „niezwłoczne zintensyfikowanie prac legislacyjnych”, dotyczących informatyzacji w ochronie zdrowia. Zwrócił uwagę, że wciąż nie wyszły one poza fazę projektu założeń, podczas gdy do wejścia w życie obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej pozostały jedynie 3 miesiące.

„Ogrom prac niezbędnych (…) w związku z wprowadzaniem dokumentacji elektronicznej oraz ich koszty” nie pozwolą na przygotowanie się szpitali i poradni do wprowadzenia EDM przed 1 sierpnia 2014 r. – przekonywał prezes NRL.

W zeszłym roku Najwyższa Izba Kontroli przestrzegała, że uruchomienie systemu informacyjnego ochrony zdrowia może się znacznie opóźnić. Wiceminister zdrowia Sławomir Neumann zapewniał wtedy, że nie ma takiego zagrożenia. Mówił, że choć harmonogram realizacji projektów jest „dość napięty”, nie ma niebezpieczeństwa ich niezrealizowania. Resort podkreślał, że informatyzacja musi być wprowadzana stopniowo, że to proces kilkuletni, wymagający także oswojenia pacjentów z nowymi rozwiązaniami.