Duże zmiany w ustawie ws. ochrony zdrowia w czasie epidemii koronawirusa

 2 minuty

farmaceuci przed komputerem

źródło: Politykazdrowotna.com

Projekt dotyczy m.in. ustaw o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o zawodach lekarza i lekarza dentysty, o zawodach pielęgniarki i położnej, o zawodzie fizjoterapeuty, o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, o działalności leczniczej, o ABM, o publicznej służbie krwi, o diagnostyce laboratoryjnej, Prawo farmaceutyczne, o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Jak donosi portal Politykazdrowotna.com, jedną ze zmian jest wydłużenie obowiązywania marcowej listy refundacyjnej do końca sierpnia br., a tym samym niepublikowanie listy majowej. Ponadto w celu zabezpieczenia pacjentów proponuje się zmiany korzystne dla nich i dla farmaceutów – zawarte w art. 5 pkt 7 i 8, które umożliwią wystawianie tzw. recepty farmaceutycznej zawsze w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta (a nie tylko nagłego – jak obecnie) oraz recepty pro auctore i pro familiae.

Więcej na temat zmian w systemie ochrony zdrowia, które wnosi rządowy projekt ustawy, przeczytają Państwo TUTAJ.

Proces legislacyjny proponowanej noweli można śledzić TUTAJ.