Duża nowelizacja ustawy refundacyjnej ogłoszona w Dzienniku Ustaw

 2 minuty

ada-stanowisko-nra

W dniu 21 września 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw dotyczące zasad realizacji recept (art. 2 pkt 12 lit. c w zw. z art. 23 pkt 1) – przypomina Samorząd Aptekarski.

Jakie zmiany wnosi DNUR?

  • Został zmieniony artykuł 96a ust. 7a pkt 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne w zakresie dotyczącym maksymalnego okresu na jaki można wydać pacjentowi lek przy realizacji recepty elektronicznej. Nowy okres to maksymalnie 120 dni kuracji wyliczony na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania. Oznacza to, że od dnia 21 września 2023 r. farmaceuta może wydać przepisany lek, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego maksymalnie na 120 dni kuracji. Czas ten jest wyliczony na podstawie podanego na recepcie sposobu dawkowania.
  • Wydanie maksymalnej ilości przepisanego na recepcie leku, wyrobu medycznego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego na 120 dni kuracji może być realizowane w ramach częściowej realizacji recepty.
  • Od dnia 1 listopada 2023 r. będzie możliwa kontynuacja realizacji recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne – wypisanych na więcej niż 120 dni kuracji.

źródło: Nia.org.pl