Czy morfologia może uratować życie?

 3 minuty

małpia ospa

Wrzesień to miesiąc świadomości na temat nowotworów krwi – przypomina Politykazdrowotna.com. Fundamentalne znaczenie w leczeniu nowotworów krwi ma wczesna diagnostyka. Co musisz o niej wiedzieć?

Morfologia raz w roku to najlepsza profilaktyka

WHO podaje, że na całym świecie rozpoznawanych jest ponad milion przypadków nowotworów krwi rocznie. Dzięki przełomowym lekom w ostatnich latach rokowania pacjentów hematoonkologicznych znacznie się poprawiły. Nadal jednak wiele zależy od wczesnej i trafnej diagnozy.

Objawy są często niespecyficzne: gorączka, nocne poty, istotna i niewyjaśniona utrata masy ciała, osłabienie, przewlekłe zmęczenie, bóle kości, powiększenie węzłów chłonnych, wątroby czy śledziony. Stąd rola badań profilaktycznych. Zwykła morfologia krwi wykonywana raz w roku może uratować życie – podkreślili eksperci podczas czwartkowej konferencji prasowej online.

Leczenie nowotworów krwi

Uczestnicy konferencji zwrócili uwagę, że dzięki refundacji obecnie polscy pacjenci mają dostęp do skutecznych leków; jednak stale pojawiają się nowe.

Jak zaznaczył prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos, kierownik Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, w leczeniu nowotworów krwi odchodzi się od tradycyjnej chemioterapii na rzecz personalizacji leczenia, stosowania skuteczniejszych i mniej obciążających organizm leków nowej generacji, głównie immunoterapii. Nierzadko nowe leki stosowane są już we wstępnej fazie choroby. Wymaga to jednak odpowiedniej diagnostyki molekularnej. Niestety, wciąż brakuje fachowej kadry diagnostycznej.

Katarzyna Lisowska, liderka Stowarzyszenia Hematoonkologiczni, przypomniała, że coraz częściej na nowotwory krwi chorują osoby młode, w których przypadku nowe terapie dają nadzieję na długie i produktywne życie.

Elżbieta Budny, Prezes Zarządu Fundacji dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „Krwinka”, wskazała na konieczność czujności onkologicznej wśród rodziców dzieci oraz pediatrów. Sygnałem ostrzegawczym może być nieprawidłowy objaw w rodzaju krwi w moczu czy nietypowego obrzęku, a w postawieniu właściwej diagnozy może pomóc zwykłe badanie krwi.

Konferencję online zorganizowała Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych zrzeszająca 47 organizacji pacjentów – w sumie ponad 100 000 osób. Głównymi celami Koalicji są wspieranie pacjentów, reprezentacja ich w kontaktach z instytucjami publicznymi, wymiana doświadczeń oraz kreowanie wspólnej polityki zdrowotnej.

Wrzesień jest Światowym Miesiącem Świadomości Nowotworów Krwi. 13 września przypada Dzień Świadomości Nowotworów Mieloproliferacyjnych, 15 września – Światowy Dzień Wiedzy o Chłoniakach, 20 września – Światowy Dzień Świadomości Mielofibrozy, zaś 22 września – Światowy Dzień Świadomości Przewlekłej Białaczki Szpikowej.

źródło: Politykazdrowotna.com