Coraz więcej farmaceutów przeszkolonych w zakresie opieki farmaceutycznej

 2 minuty

opieka-nad-dzieckiem-prawa-ojcowskie

Z raportu Ministerstwa Zdrowia „Polityka Lekowa Państwa 2018-2022” wynika, że coraz więcej farmaceutów jest merytorycznie przygotowanych do świadczenia opieki farmaceutycznej – analizuje serwis Pulsmedycyny.pl.

Opieka farmaceutyczna w Polsce

Według raportu MZ liczba przeszkolonych magistrów farmacji, przygotowanych i realizujących opiekę farmaceutyczną po jej wprowadzeniu wynosi ok. 1 017, co stanowi ok. 3,9% w stosunku do całkowitej liczby farmaceutów. Wzrost liczby przeszkolonych farmaceutów, przygotowanych i realizujących opiekę farmaceutyczną (rok do roku) kształtuje się następująco:

  • 2021 r. – 73 farmaceutów,
  • 2022 r. – 369 farmaceutów,
  • 2023 r. – 511 farmaceutów.

Kompetencje farmaceutów

W czasie pandemii COVID-19 zmienione zostały zapisy prawne odnoszące się do zasad wystawiania recept farmaceutycznych. 1 kwietnia 2020 r. farmaceuci otrzymali nowe możliwości w zakresie wystawiania recept na skutek zmian w ustawie – Prawo farmaceutyczne. Farmaceutom posiadającym prawo wykonywania zawodu nadano możliwość wystawienia refundowanej recepty farmaceutycznej dla siebie (pro auctore) oraz rodziny (pro familiae). Po drugie, zredukowano stopień zagrożenia stanu zdrowia pacjenta w przypadku wystawienia recepty farmaceutycznej.

21 stycznia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę, które poszerzyło kompetencje farmaceutów w zakresie prowadzenia opieki farmaceutycznej. Farmaceutom nadano uprawnienia do wykonywania następujących testów diagnostycznych:

  1. test antygenowy w kierunku SARS-CoV-2,
  2. badanie podstawowych parametrów życiowych: ciśnienie krwi, tętno, puls oraz saturacja krwi,
  3. pomiar masy ciała, wzrostu i obwodu w pasie, a także obliczanie wskaźnika BMI oraz stosunku obwodu talii do obwodu bioder (WHR),
  4. test stężenia glukozy we krwi,
  5. kontrola panelu lipidowego (cholesterol, frakcja HDL i LDL oraz trójglicerydy),
  6. szybki test do wykrywania grypy, stężenia białka C-reaktywnego, antygenu Streptococcus z grupy A, Helicobacter – test z krwi.

źródło: Pulsmedycyny.pl