Coraz więcej dokładamy do zdrowia z własnej kieszeni

 3 minuty

źródło: GUS, Bankier.pl

Dla porównania: w 2006 r. wydatki ogółem na ochronę zdrowia wyniosły 65,73 mld zł (6,20% PKB), w 2007 r. – 75,61 mld zł (6,48%), w 2008 r. – 89,27 mld zł (7,02%), w 2009 r. – 98,98 mld zł (7,37%), w 2010 r. – 98,85 mld zł (6,98%), w 2011 – 105 mld (6,89%).

Podobnie jak w poprzednich latach, w 2012 r. przeważającą większość (101 mld zł, tj. 93,73%) pieniędzy wydanych na opiekę zdrowotną pochłonęły wydatki bieżące. Zaledwie 6,76 mld zł, czyli 6,27% ogółu wydatków na zdrowie, przeznaczono na inwestycje.

Zdecydowaną większość (69,17%) wydatków na zdrowie wciąż stanowią środki publiczne – w 2012 r. było to 74,57 mld zł. Oznacza to jednak, że z publicznej kasy na ochronę zdrowia przeznaczono zaledwie 4,67% PKB. Dla porównania – w 2011 r. kwota ta wyniosła 73,79 mld zł (4,84% PKB), w 2010 r. – 70,85 mld zł (5% PKB), w 2009 r. – 71,42 mld zł (5,32% PKB), w 2008 r. – 64,48 mld zł (5,07% PKB), a w 2007 r. – 53,54 mld zł (4,59% PKB).

Ponieważ wydatki publiczne na zdrowie są niewystarczające, rosną – jak łatwo przewidzieć – wydatki prywatne na leczenie – w 2012 r. wyniosły one 32,69 mld zł (2,05% PKB), podczas gdy w 2011 r. było to 30,71 mld zł (2,01% PKB), w 2010 r. – 27,47 mld zł (1,94% PKB), w 2009 r. – 27,33 mld zł (2,03% PKB), rok wcześniej – 24,73 mld zł (1,94% PKB), a w 2007 r. – 22,03 mld zł (1,89% PKB).

Strony: 1 2