Choroby płuc powodują coraz więcej przedwczesnych zgonów

 1 minuta

źródło: Farmacja.pl

Drugim, głównym czynnikiem zachorowalności na choroby płuc jest wiek. Ze względu na starzenie się społeczeństwa w Europie, szacuje się, że liczba pacjentów z chorobami układu oddechowego będzie stale rosła. 86 proc. przedwczesnych zgonów w Europie jest spowodowanych przez choroby środowiskowe, do których należą m.in. choroby płuc. To właśnie z powodu jedynie czterech ciężkich schorzeń tego organu: raka płuca, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), astmy i samoistnego włóknienia płuc (IPF), co roku umiera około 37 tysięcy Polaków. „Bierne palenie jest tak samo niekorzystne dla osób, które są wrażliwe na działanie dymu tytoniowego, jak palenie papierosów. Tym najważniejszym czynnikiem, który drażni drogi oddechowe jest dym tytoniowy. Uznaje się go za jedną z przyczyn chorób płuc” – tłumaczy prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.