CeZ celuje w prostą komunikację

 1 minuta

cez-prosta-komunikacja

Dyrektor Centrum e-Zdrowia Paweł Kikosicki podpisał w imieniu CeZ Deklarację prostego języka – donosi serwis Medexpress.pl. To kolejna instytucja, która zobowiązała się do komunikowania się w sposób, który będzie zrozumiały dla każdego.

Komunikacja wrażliwa na potrzeby innych

Podpisanie deklaracji to zobowiązanie, że CeZ będzie doskonalić kompetencje niezbędne do komunikowania się prosto, stosować standardy prostego języka i uwrażliwiać się na potrzeby innych. Taką deklarację podpisały już 54 urzędy państwowe i samorządowe. W praktyce, CeZ już od roku wprowadza standard prostego języka. Wynika to ze strategii na lata 2023-2027, która zmienia kulturę tej organizacji. Jako priorytet jest w niej postawiony dialog z użytkownikami systemów i aplikacji oraz innymi interesariuszami.

Standard prostego języka jest przedstawiany pracownikom na szkoleniach i warsztatach. CeZ zaczyna też upraszczać pisma, instrukcje i inne teksty skierowane do swoich interesariuszy.

źródło: Medexpress.pl