Centralny rejestr leków pilnie potrzebny

 1 minuta

Farmacja Praktyczna

Dyrektor Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM) Wojciech Matusewicz zwrócił uwagę, że w Polsce do tej pory nie sporządzono Centralnego Rejestru Leków, który przyczyniłby się do istotnej poprawy sytuacji. Zaznaczył, że w gospodarce lekowej nie mogą być stosowane kryteria wolnorynkowe. Wiceprezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Środków Biobójczych, Joanna Klikowska przyznała, że konieczne jest sporządzenie przepisów dotyczących przetwarzania i powtórnego wykorzystywania jednorazowych wyrobów medycznych. Trzeba też stworzyć katalog kar za używanie tych produktów niezgodnie z zaleceniami producenta, a tym samym narażanie zdrowia pacjentów.