Bitwa na bitwami

 6 minut

Przypomnijmy – bitwa została stoczona 15 lipca 1410 r. Na polach pod Grunwaldem rozegrano największą (pod względem liczby uczestników) w historii średniowiecznej Europy bitwę między Zakonem Krzyżackim (ok. 21 tys.) pod dowództwem Wielkiego Mistrza Ulricha von Jungingena, a połączonymi siłami polskimi, litewsko-ruskimi i oddziałami czeskimi, pod dowództwem króla Władysława II Jagiełły, liczącymi ponad 34 tys. żołnierzy. Dla jej uczczenia w całym kraju odbywają się różne imprezy. O najciekawszych z nich przeczytają Państwo poniżej.

Grunwald

14 lipca br. można kibicować uczestnikom Międzynarodowego Turnieju Piłki Średniowiecznej „Grundial 2010”. Na polach Grunwaldu 15 lipca obejrzeć będzie można paradne przemarsze, koncerty, festyny, jarmark rzemieślniczy, życie obozowe i pojedynki w średniowiecznej oprawie oraz Festiwal Ognia. 17 lipca najważniejszym wydarzeniem Grunwald 2010 będzie oczywiście inscenizacja bitwy polsko-litewsko-krzyżackiej, w której udział zapowiedziało dotychczas 1,5 tys. rycerzy bractw z Polski, Niemiec, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Czech, Słowacji, Węgier, Francji, Włoch, Finlandii, a nawet Stanów Zjednoczonych. Dni Grunwaldu odwiedzi delegacja Zakonu Krzyżackiego – biskup Bruno Platter, główny dyrektor archiwum krzyżackiego oraz prof. Udo Arnold z Bonn – autorytet w sprawach dotyczących Zakonu oraz dwie osoby duchowne.

Malbork – Zamek Krzyżacki

W tym roku świętowane będzie, oprócz 600-lecia bitwy, 50-lecie powstania filmu Aleksandra Forda „Krzyżacy”. Impreza organizowana jest przy współudziale Muzeum Kinematografii w Łodzi. Podczas trwania akcji zaprezentowane zostaną kulisy powstania filmu, zdjęcia z planu, elementy scenografii i strojów oraz plakaty. Związaną z filmem wystawę będzie można oglądać przez całe lato. Planowane jest także spotkanie z aktorami. Na zamku na pewno spotkamy Zbyszka z Bogdańca i króla Władysława Jagiełłę. Natomiast 10 lipca na dziedzińcu Zamku Średniego odbędzie się prapremiera cyfrowej wersji „Krzyżaków”. Z obchodami jest związana także ekspozycja „Fundacje artystyczne na terenie państwa krzyżackiego w Prusach”. Wystawa ma być prezentacją najlepszych bądź najciekawszych zabytków artystycznych z terenu Prus krzyżackich, znajdujących się obecnie w posiadaniu polskich instytucji muzealnych i kościelnych. Będzie ekspozycja dzieł sztuki i rzemiosła artystycznego, które powstały z fundacji zakonu, mecenatu kościelnego i zamówień publicznych: miejskich i wiejskich. Będzie ją można oglądać w terminie od 10 czerwca do 12 września.
Natomiast w dniach 23-25 lipca odbędzie się oblężenie Malborka. To ogromne historyczne widowisko łączy w sobie zarówno elementy masowej rozrywki jak i edukacji, prezentując poważne treści w obrazowy i przystępny sposób, przybliżając widzom historię, kulturę obyczajowość i rzemiosło średniowiecza. W ciągu trzech dni goście mają możliwość wzięcia udziału w jarmarku dawnych rzemiosł, obejrzenia różnych potyczek rycerskich, pokazów, m.in. strzelania z łuku i tańca z ogniem.

Muzeum Narodowe w Warszawie

Sześćsetna rocznica bitwy pod Grunwaldem stwarza świetną okazję, by przypomnieć stare oraz zaprezentować zupełnie nowe interpretacje obrazu Jana Matejki, jak i samej bitwy. Wybitni polscy artyści zmierzą się z fenomenem „Bitwy pod Grunwaldem” Jana Matejki, przekładając treść i formę tego obrazu na język muzyki i animacji komputerowej. Kompozytor Stanisław Syrewicz stworzył własną emocjonalną interpretację obrazu przy użyciu współczesnego języka muzycznego, tak, że w trakcie trwania utworu obraz Matejki zamienia się w ekran. Natomiast kierowany przez Rafała Kidzińskiego zespół grafików ze studia Platige Image zrealizuje według koncepcji Tomasza Bagińskiego trójwymiarową wersję „Bitwy pod Grunwaldem” Jana Matejki. Graficy rekonstruują słynny obraz w technice stereoskopii. Trójwymiarowe modele postaci tworzone są z zachowaniem wszelkich szczegółów i kolorystki oryginalnego dzieła. Premiera pełnej rekonstrukcji obrazu będzie miała miejsce 15 lipca.
Muzeum Narodowe z okazji obchodów 600-lecia pierwszy krytyczny zbiór współczesnych analiz zarówno dzieła jana Matejki, pt. „Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem: nowe spojrzenia”. Eseje napisali: Stanisław Czekalski, Sven Ekdahl, Ewa Micke-Broniarek, Maria Poprzęcka, Ewa Toniak. Książkę można kupić w Księgarni Muzeum Narodowego w Warszawie oraz za pośrednictwem strony internetowej. Wydana będzie także angielska wersja publikacji. Poza tym po raz pierwszy w historii polskiego muzealnictwa zwiedzający będą mogli poznać tajemnicę przywracania blasku zabytkowemu dziełu malarskiemu i na żywo śledzić kolejne etapy pracy konserwatorów. Obraz zyska nowy dublaż i metalowe krosno, stare werniksy zostaną wymienione, lico obrazu oczyszczone, warstwa malarska wyretuszowana. Pieniądze na niezbędną aparaturę badawczą pochodzić będą z publicznej zbiórki pieniędzy.

Kraków – Zamek Królewski Wawel

Ważne miejsce dla grunwaldzkiej wiktorii. Tutaj powstawał polityczny plan kampanii, stąd 8 maja 1410 roku król Władysław Jagiełło wyruszył na czele swojego wojska na wojnę z Krzyżakami. Chorągwie zdobyte pod Grunwaldem uroczyście złożono przy grobie św. Stanisława w wawelskiej katedrze. Zamek Królewski na Wawelu organizuje m.in. rocznicową wystawę i konkurs kompozytorski „Wawel: musica festiva” pod przewodnictwem Henryka Mikołaja Góreckiego. Jubileuszowa ekspozycja w Krakowie pokaże długoletnią tradycję świętowania zwycięstwa grunwaldzkiego, od średniowiecza do współczesności. Hitem wystawy będzie komplet chorągwi krzyżackich spod Grunwaldu zrekonstruowanych w Pracowni Konserwacji Tkanin Zamku Królewskiego na Wawelu. Wśród eksponatów znajdą się m.in. trofea zdobyte podczas wojen z Krzyżakami i rozdane przez króla Władysława Jagiełłę kościołom w całej Polsce.

Zobacz też

Menu dla cery, włosów i paznokci

Zbilansowane menu seniora

Menu na wsparcie oczu

Wielkanoc w wersji light

Grzyby w roli głównej