Białystok zaprasza na studia doktoranckie

 1 minuta

źródło: Bialystok.wyborcza.p l/ Rynekaptek.pl

„Studia pozwolą na wykształcenie wysokiej klasy specjalisty w zakresie nauk medycznych i farmaceutycznych, przygotowanego do pracy w środowisku międzynarodowym, w innowacyjnych tematykach i z wykorzystaniem najbardziej zaawansowanych technologii stosowanych we współczesnej nauce. Absolwenci będą znakomicie dostosowani do potrzeb współczesnej gospodarki” – zapewnia Marcin Tomkiel, rzecznik prasowy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Wydział farmaceutyczny oferuje 4-letnie stacjonarne studia doktoranckie. Będą one miały charakter interdyscyplinarny i pozwolą doktorantom na rozwój metodologicznonaukowy w zakresie dwóch dziedzin jednocześnie. W zależności od wybranej tematyki rozprawy doktorskiej uczestnik studiów doktoranckich będzie mógł uzyskać stopień naukowy doktora nauk medycznych (dyscyplina biologia medyczna) lub doktora nauk farmaceutycznych.

O przyjęcie na studia doktoranckie na Wydziale Farmaceutycznym z OML mogą ubiegać się absolwenci farmacji, analityki medycznej, kosmetologii, chemii, biologii, biotechnologii, kierunku lekarskiego oraz innych kierunków studiów medycznych i przyrodniczych, w postępowaniu rekrutacyjnym o charakterze konkursowym.