Bezpłatne leki dla młodszych seniorów – resort zdrowia pracuje nas rozszerzeniem projektu

 4 minuty

leki-dla-mlodszych--seniorow

Organizacje pozarządowe, instytucje i stowarzyszenia pacjenckie zjednoczyły siły, by poprzeć pomysły i starania polityków w dążeniu do poszerzenia dostępu do bezpłatnych leków dla osób poniżej 75. r.ż. – informuje serwis Politykazdrowotna.com. Resort zdrowia potwierdził, że pracuje nad takim rozwiązaniem.

Bezpłatne leki dla młodszych seniorów

Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” przygotowała apel o poszerzenie dostępu do bezpłatnych leków o populację pacjentów 70 PLUS. Pod dokumentem skierowanym do decydentów i parlamentarzystów podpisali się przedstawiciele organizacji pacjenckich i eksperci. Wspólna inicjatywa tak szerokiego grona ma wesprzeć prace nad umożliwieniem korzystania z bezpłatnych leków młodszym seniorom.

Liczba osób starszych w Polsce dynamicznie rośnie. Według GUS tych powyżej 75. r.ż. jest około 3,5 mln, ale tych po 60. r.ż. – już prawie 10 mln. Jak pokazują dane z badania przeprowadzonego przez Fundusz Hipoteczny DOM, w ostatnich miesiącach pogorszyła się sytuacja finansowa 57 proc. emerytów. Co czwarty z nich najwięcej gotówki wydaje na jedzenie, a co piąty (22 proc.) na leki.

Z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i Bazy Informacji Kredytowych (BIK) wynika natomiast, że długi osób po 65 r.ż. przekroczyły już 10 mld zł a budżety ponad 60 proc. emerytów najbardziej uszczuplają wydatki na leki.

Ankieta: seniorzy ograniczając codzienne wydatki

Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” zleciła przeprowadzenie ankiety wśród osób w wieku 60-74 lata z wielochorobowością i chorobami przewlekłymi. Wynikało z niej po pierwsze, że seniorzy ograniczając codzienne wydatki najpierw oszczędzają na rachunkach i żywności, ale zaraz potem na lekach, a po drugie – że ponad 82 procentom badanych zdarzyło się w ostatnich miesiącach nie wykupić recept.

„W perspektywie najbliższych lat społeczeństwo polskie będzie się systematycznie starzeć” – mówi Anna Śliwińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. „Dlatego niezbędne są działania, które usprawnią kompleksową opiekę nad seniorem w Polsce. Temat jest na tyle ważny, że powinna się tym zająć Rada Organizacji Pacjentów przy Ministrze Zdrowia”.

MZ prowadzi prace nad poszerzeniem dostępu do bezpłatnych leków

Pod apelem Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym” podpisało się 30 podmiotów.

„Poszerzenie populacji osób uprawnionych do darmowych leków o grupę młodszych seniorów mogłoby wpłynąć na poprawę sytuacji materialnej seniorów, a co za tym idzie, na ich stan zdrowia. W obliczu czekających nas zmian demograficznych takie działania są szczególnie ważne” – mówi Marzena Rudnicka z Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. Pełna treść apelu, wraz z listą podmiotów, które go poparły, została przesłana do członków Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. Obecny na posiedzeniu komisji Wiceminister Zdrowia, Piotr Bromber, zapytany o prace nad poszerzeniem dostępu do bezpłatnych leków dla seniorów potwierdził, że takie działania są prowadzone i zapowiedział, że wkrótce zostaną zakomunikowane.

Apel w sprawie poszerzenia dostępu do darmowych leków dla seniorów o młodszą populację 70+: znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Politykazdrowotna.com