ABM pracuje nad projektem własnym dotyczącym wczesnego wykrywania endometriozy

 2 minuty

endometrioza

Agencja Badań Medycznych rozpoczęła prace nad projektem własnym dotyczącym wczesnego wykrywania endometriozy. Chce sprawdzić przydatność kliniczną dostępnego komercyjnie na polskim rynku testu EndoRNA – donosi serwis Politykazdrowotna.com.

ABM zbada skuteczność testu na endometriozę

EndoRNA to komercyjnie dostępny od 2023 roku na polskim rynku test, który umożliwia szybkie potwierdzenie lub wykluczenie obecności endometriozy u pacjentki. Wyniki otrzymuje się nawet w ciągu 48 h.

„Skrócony czas diagnostyki jest kluczowy dla pacjentek, ponieważ pozwala na wcześniejsze rozpoczęcie leczenia i minimalizację negatywnych skutków schorzenia. Statystyki wskazują, że co 10. kobieta może cierpieć na endometriozę (nawet 200 mln kobiet, dane WHO), a nie wszystkie przypadki są zdiagnozowane. Istnieje potrzeba zwiększenia świadomości endometriozy, zarówno wśród pacjentek, jak i profesjonalistów medycznych. Kluczowa jest poprawa rozpoznawalności schorzenia – endometrioza odpowiada za ok. 40% niepłodności kobiecej a wśród chorych na Endometriozę 50 procent ma problemu płodnością” – podkreśla Lucyna Jaworska Wojtas, Prezes Fundacji Pokonać Endometriozę.

Szybsza alternatywa

Jeszcze do ubiegłego roku jedyną pewną metodą potwierdzenia endometriozy była operacja laraskopowa. Test EndoRNA jest jednak szybszą alternatywą, którą można wykonać w gabinecie lekarskim. Polega on na pobraniu fragmentu błony śluzowej w trakcie badania ginekologicznego.

ABM swoje badania nad testem EndoRNA chce przeprowadzić, aby sprawdzić jego przydatność kliniczną w odniesieniu do populacji pacjentek z niejednoznacznymi wynikami badań obrazowych lub brakiem odchyleń w badaniach obrazowych pomimo objawów klinicznych sugerujących endometriozę.

„Każdej pacjentce zostanie wykonany test EndoRNA, a jego wyniki porównane z wynikami z laparoskopii. Wyniki eksperymentu mogą zostać wykorzystane przez Ministertswo Zdrowia do zlecenia Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oceny możliwości refundacji testu w przypadku otrzymania wyników potwierdzających jego porównywalną skuteczność do laparoskopii” – czytamy w komunikacie prasowym ABM.

źródło: Politykazdrowotna.com