7 kwietnia: Światowy Dzień Zdrowia 2022

 2 minuty

doktor ze stetoskopem wypelnia dokumenty w tle elektrokardiogram

W ramach obchodów tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia uwaga Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) koncentruje się na wpływie klimatu na zdrowie ludzi oraz na działaniach, które należy podjąć, aby zatrzymać zmiany klimatyczne.

Światowy Dzień Zdrowia w obliczu kryzysu klimatycznego

WHO szacuje, że każdego roku ponad 13 mln zgonów na całym świecie jest spowodowanych przyczynami środowiskowymi, których można uniknąć. Obserwowany obecnie kryzys klimatyczny, jest największym zagrożeniem dla zdrowia ludzkości.

Według WHO ponad 90% ludzi oddycha niezdrowym powietrzem, skażonym zanieczyszczeniami pochodzącymi ze spalania paliw kopalnych.

Ekstremalne zjawiska pogodowe, degradacja gruntów i niedobór wody powodują przemieszczanie się ludzi i zmianę warunków ich życia. Zanieczyszczenia i tworzywa sztuczne znajdują się na dnie najgłębszych oceanów i na szczytach najwyższych gór, trafiły nawet do naszego łańcucha pokarmowego. Systemy produkujące wysoko przetworzoną, niezdrową żywność i napoje napędzają falę otyłości, zwiększając liczbę nowotworów i chorób serca, jednocześnie generując jedną trzecią globalnej emisji gazów cieplarnianych. Te niekorzystne zmiany klimatyczne i zdrowotne są efektem decyzji politycznych, społecznych i handlowych.

Wpływ pandemii i nierówności w dostępie do zdrowia

Pandemia COVID-19 pokazała nam uzdrawiającą moc nauki, ale uświadomiła także nierówności w dostępie do zdrowia. Światowa Organizacja Zdrowia zwraca uwagę na potrzebę działań skierowanych na poprawę zdrowia ludzi teraz i w przyszłości, bez naruszania limitów ekologicznych. Gospodarka światowa powinna mieć na celu dobro człowieka, równość i zrównoważony rozwój ekologiczny. Cele te przekładają się na długoterminowe inwestycje, budżet, ochronę socjalną oraz strategie prawne i podatkowe. Przerwanie destrukcji planety i zdrowia ludzkiego wymaga działań legislacyjnych, reformy gospodarczej, a w wymiarze jednostkowym powinno się koncentrować na dokonywaniu zdrowych wyborów.

Żyjemy na planecie, od której zależy nasze zdrowie, tak jak jej zdrowie zależy od nas.

źródło: Gov.pl