Ponad 300 mln zł na nowe technologie w medycynie

 3 minuty

źródło: NCBR

– Choroby cywilizacyjne są obecnie jednym z najważniejszych wyzwań w medycynie. Aby rozwijać światowy potencjał polskich naukowców, trzeba inwestować w najnowsze technologie z tego zakresu. Program Strategmed jest odpowiedzią na szybko rozwijające się innowacje w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia starzejącego się społeczeństwa – mówi prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

STRATEGMED jest pierwszym strategicznym programem badań naukowych i prac rozwojowych, który został opracowany przez Radę NCBR na podstawie Krajowego Programu Badań. W pierwszej edycji konkursu, w oparciu o wnikliwą ocenę przeprowadzoną przez ekspertów, Komitet Sterujący programu wyłonił 16 projektów badawczo-rozwojowych na łączną kwotę dofinansowania 310 mln zł. Wśród nich znajdują się przedsięwzięcia z obszaru kardiologii, onkologii, neurologii, a także medycyny regeneracyjnej, która daje nadzieje na realne wykorzystanie między innymi komórek macierzystych w lecznictwie. Na liście zwycięskich projektów znalazły się również projekty zajmujące się wykorzystaniem technologii telemedycznych w celu diagnostyki chorych na odległość.

– Współczesna diagnostyka i terapia medyczna mają charakter interdyscyplinarny. Dzisiejsze rozstrzygnięcie konkursu to przykład łączenia klasycznej medycyny z biotechnologią i inżynierią – stwierdza prof. Jerzy Kątcki, przewodniczący Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Spodziewamy się, że w wyniku realizacji programu Strategmed nastąpi wzrost pozycji międzynarodowej Polski w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w kardiologii i kardiochirurgii, onkologii, neurologii i medycynie regeneracyjnej – podkreśla prof. Kątcki.

Strony: 1 2