20 kwietnia: Światowy Dzień Przewlekłego Zapalenia Zatok Przynosowych z Polipami Nosa (PZZPzPN)

 2 minuty

zapalenie-zatok przynosowych badanie

Według danych Polskiego Towarzystwa Alergologicznego na przewlekłe zapalenie zatok przynosowych i nosa z polipami choruje ok. 4 proc. populacji, a ciężki przebieg dolegliwości stwierdza się u ponad 17 tys. chorych. Objawami PZZPzPN są m. in. wyciek wydzieliny z nosa, obrzęk błony śluzowej nosa, zanik węchu oraz ból w obrębie twarzoczaszki. Chorobie często współwystępuje z astmą i nadwrażliwością na salicylany.

Badania nad PZZPzPN

W marcu br. Polskie Towarzystwo Alergologiczne opublikowało wyniki badań dotyczących przewlekłego zapalenia zatok przynosowych z polipami nosa (PZZPzPN). Dokument zostały przygotowany i opracowany przez IQVIA i obejmuje:

  • dane epidemiologiczne,
  • ścieżkę pacjenta z PZZPPzPN,
  • schematy leczenia farmakologicznego i chirurgicznego.

Wnioski z badań

Z publikacji ekspertów wynika m.in., że:

  • przewlekłe zapalenie zatok przynosowych i nosa z polipami jest chorobą, która ma bardzo negatywny wpływ na jakość życia pacjentów i powoduje istotne koszty finansowe z perspektywy płatnika i chorych, a obecne opcje terapeutyczne w leczeniu PZZPzPN nie zawsze zaspokajają potrzeby pacjentów i lekarzy;
  • tradycyjnie stosowane leczenie farmakologiczne PZZPzPN jest długotrwałe i kosztowne zarówno dla pacjentów jak i płatnika;
  • leczenie chirurgiczne, stosowane gdy kontrola choroby mimo stosowania glikokortykosteroidów donosowych, ewentualnie sterydów systemowych, jest nie tylko kosztowne, ale też wiąże się z wysokim ryzykiem konieczności powtórzenia zabiegów; z perspektywy chorych z PZZPzPN problemem są również długie kolejki i konieczność oczekiwania na laryngologiczne zabiegi operacyjne – dla takich pacjentów szansą mogłoby być leczenie biologiczne – obecnie jeszcze niedostępne dla pacjentów w Polsce w ramach refundowanej terapii.

źródło: Pta.med.pl