15 września: Światowy Dzień Wiedzy o Chłoniakach

 3 minuty

pacjent u lekarza sciska dlonie

Chłoniaki, czyli nowotwory układu chłonnego, są szóstym nowotworem pod względem częstości występowania – przypomina serwis Medexpress.pl. Szacuje się, że rocznie w Europie rozpoznaje się kilkadziesiąt przypadków na 100 tys. mieszkańców. Chłoniaki najczęściej dotyczą osób po 50 r.ż., ale chorują również osoby znacznie młodsze.

Badania kliniczne

Instytut Hematologii i Transfuzjologii prowadzi niekomercyjne badanie kliniczne, które ma ocenić możliwość wcześniejszego rozpoznania wznowy chłoniaka, a co za tym idzie znacznie szybszego wdrożenia leczenia drugiej linii.

Chłoniak rozlany z dużych komórek B (DLBCL) jest najczęściej występującym typem chłoniaka wywodzącym się z limfocytów B, który występuje u osób dorosłych. Stosowane obecnie schematy leczenia oparte na wiarygodnych danych naukowych pozwalają na osiągnięcie trwałych całkowitych remisji po leczeniu pierwszej linii u około 60% chorych, ale u ok. 40% pacjentów może dojść do nawrotu (wznowy) choroby.

Kluczowym elementem skutecznej terapii w przypadku nawrotu chłoniaka DLBCL jest odpowiednio szybkie wdrożenie leczenia drugiej linii. Niestety uchwycenie momentu wznowy choroby nie jest łatwe, gdyż techniki obrazowe będące obecnie standardem praktyki klinicznej nie mają odpowiednio wysokiej czułości i swoistości w wykrywaniu wznowy chłoniaka o małym zaawansowaniu.

Wczesne wykrycie nawrotu chłoniaka

„W Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie prowadzimy, we współpracy z 6 ośrodkami hematologicznymi w Polsce, niekomercyjne badanie kliniczne pt. „Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia nawrotu u chorych na chłoniaka DLBCL/HGBCL rozpoznanego w oparciu o monitorowanie krążącego nowotworowego DNA – badanie 2 fazy (RATIONAL)” finansowane ze środków Agencji Badań Medycznych. Celem badania jest opracowanie algorytmu diagnostycznego, opartego na dynamice zmian stężenia krążącego DNA pochodzenia nowotworowego, pozwalającego na identyfikację chorych wrażliwych i opornych na leczenie, wczesne wykrycie nawrotu chłoniaka i ocenę, czy rozpoczęcie leczenia drugiej linii, podjęte w oparciu o ten marker wpłynie na poprawę wyników leczenia w badanej grupie chorych. Badanie uzyskało zgodę Komisji Bioetycznej, zostało zarejestrowane i od kliku miesięcy prowadzona jest rekrutacja pacjentów” – mówi prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda, dyrektor IHiT i główny badacz w badaniu RATIONAL. „Wcześniejsze rozpoznanie wznowy chłoniaka, dzięki proponowanemu postępowaniu, może zwiększyć skuteczność leczenia drugiej linii, które będzie można rozpocząć wcześniej, tj. przy mniejszej masie guza.”

źródło: Medexpress.pl