Zmiana w wystawianiu recept na środki odurzające i leki psychotropowe

 2 minuty

wystawianie-recept-nowe-zasady

Od 22 sierpnia do 31 października br. reguła dotycząca weryfikacji historii recept na środki odurzające i leki psychotropowe przed wystawieniem kolejnych zmienia kategorię z blokującej na ostrzegającą – poinformował resort zdrowia, o czym donosi serwis Pulsmedycyny.pl.

Recepty na środki odurzające i leki psychotropowe

W dniu 2 sierpnia br. w życie weszły przepisy wprowadzające obowiązek weryfikacji ilości i rodzaju przepisanych ostatnio pacjentowi leków przed wystawieniem recepty na środki odurzające i leki psychotropowe (chodzi o rozporządzenie ministra zdrowia z 12 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje).

Przed wystawieniem każdej kolejnej recepty na środki odurzające i leki psychotropowe lekarz musi sprawdzić ilość i rodzaj przepisanych ostatnio pacjentowi leków za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) albo systemu gabinetowego lub wywiadu z pacjentem – jeśli pacjent dotychczas nie logował się do IKP.

Fakt takiej weryfikacji lekarz musi odnotować w dokumentacji medycznej pacjenta wraz z informacją o bieżących wskazaniach. Kontrolę sporządzania dokumentacji medycznej po konsultacji z pacjentem przy wypisywaniu środków odurzających i leków psychotropowych będzie prowadził na bieżąco Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zasada ta nie dotyczy przepisywania recept w ramach kontynuacji leczenia, jeśli nie upłynęły 3 miesiące od ostatniej wizyty u lekarza i badania pacjenta.

Ważna zmiana w weryfikacji historii recept na leki psychotropowe

Jak poinformował resort zdrowia 23 sierpnia w komunikacie, od 22 sierpnia do 31 października 2023 r. reguła dotycząca weryfikacji historii recept na środki odurzające i leki psychotropowe przed wystawieniem kolejnych zmieni kategorię z blokującej na ostrzegającą.

Wprowadzenie reguły ostrzegającej umożliwi podmiotom leczniczym dostosowanie techniczne i organizacyjne do wymogów rozporządzenia ministra zdrowia z 12 lipca 2023 r. – wyjaśnia MZ.

źródło: Pulsmedycyny.pl