Zmiana marży na leki robione

 2 minuty

receptura-protokoly-obowiazek

DNUR zmienia zasady wyliczania marży na leki robione – przypomina serwis Pulsmedycyny.pl. Od 1 listopada br. marża nie może być wyższa niż koszt wykonania leku recepturowego przygotowywanego w warunkach aseptycznych. Kolejne zmiany dotyczące receptury czekają farmaceutów od nowego roku.

Zmiana marż na leki robione od 1 listopada

Od 1 listopada 2023 r., zgodnie z dużą nowelizacją ustawy refundacyjnej (DNUR), weszły w życie także zmiany w recepturze aptecznej. DNUR reguluje marżę na leki recepturowe w wysokości 25%, liczonej od kosztu jego sporządzenia, wynoszącej nie więcej niż koszt wykonania leku recepturowego przygotowywanego w warunkach aseptycznych. Obecnie jest to kwota 24,66 zł. To właśnie ta zmiana weszła w życie 1 listopada. Farmaceuci wskazują, że jej skutkiem może być to, że wykonywanie niektórych leków robionych może przestać się opłacać.

Nowy limit finansowania surowców recepturowych od 1 stycznia

Ustawa wprowadza ponadto limit finansowania za jednostkę surowca farmaceutycznego do sporządzania leków recepturowych – 15 percentyla rozkładu cen danego surowca farmaceutycznego w roku poprzedzającym. Oznacza to, że do kwoty ryczałtu, jaką teraz pacjent płaci za lek recepturowy (obecnie 18 zł), będzie trzeba doliczyć także różnicę między ceną surowca a ustalonym przez Prezesa NFZ limitem jego finansowania. Ten zapis zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.

Prezes NFZ ma czas do 30 dni od wejścia w życie zapisów DNUR na ustalenie limitu finansowania surowców do receptury. Będzie zatem znany do 30 listopada br.

źródło: Pulsmedycyny.pl