Zgłaszanie NOP-ów na papierze możliwe do końca 2022 r.

 3 minuty

profilaktyka zdrowia

Resort zdrowia zdecydował o przedłużeniu do końca 2022 r. terminu, gdy niepożądane odczyny po szczepieniu lekarz może zgłosić także listem poleconym, przesyłać za pomocą poczty elektronicznej lub przekazać w zamkniętej kopercie bezpośrednio osobie upoważnionej do ich odbioru za pokwitowaniem – informuje Politykazdrowotna.com. Od 2023 r. NOP-y będą zgłaszane w systemie elektronicznym lub w aplikacji Gabinet.gov.pl.

Jak wyjaśnia resort zdrowia, przesunięcie terminu do 31 grudnia 2022 r. jest spowodowane kontynuacją przygotowania systemowego rozwiązania pozwalającego na przekazywanie elektronicznie zgłoszonych informacji również z systemów gabinetowych dla wszystkich wykonanych szczepień oraz zgłoszonych NOP. Na tej podstawie System e-zdrowie (P1) zapewni możliwość przyjmowania informacji o NOP do systemów gabinetowych.

Zmiana systemowa zapewni od dnia 1 stycznia 2023 r. możliwość zgłoszenia NOP dwoma kanałami:

  1. we własnym systemie, który jest zintegrowany z P1,
  2. w aplikacji gabinet.gov, w przypadku jak odbiorca nie ma swojego systemu.

Obecnie lekarz lub felczer zgłasza do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (w ciągu 24 godzin licząc od podejrzenia lub rozpoznania wystąpienia NOP): za pośrednictwem aplikacji Gabinet.gov.pl lub wyłącznie w przypadku niemożności zgłaszania NOP za pośrednictwem ww. aplikacji, na Karcie zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP), tj. według dotychczasowych sposobów zgłaszania NOP, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia br.

Jeszcze rok na obecnych zasadach

Nowela przewiduje wydłużenie o kolejne 12 miesięcy przepisu § 2 ust. 2 rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem dopuszczono – warunkowo – możliwość stosowania dotychczasowego sposobu zgłaszania niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) oraz korygowania zgłoszenia NOP, który polegał na tym, że zgłoszenie NOP lekarz lub felczer mógł:

  1. przesyłać listem poleconym w dwóch kopertach, z których koperta wewnętrzna opatrzona jest wyraźnym adresem zwrotnym nadawcy i nadrukiem „DOKUMENTACJA MEDYCZNA”;
  2. przesyłać za pomocą poczty elektronicznej, jeżeli pozwalają na to techniczne możliwości nadawcy i odbiorcy, w formie przesyłek kodowanych;
  3. przekazać w zamkniętej kopercie bezpośrednio osobie upoważnionej do ich odbioru za pokwitowaniem.

Ponadto, w przypadku stwierdzenia oczywistej omyłki w wypełnieniu formularza zgłoszenia właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny mógł dokonać korekty formularza zgłoszenia (m.in. po uzyskaniu informacji telefonicznie). Warunkiem było to, że lekarz lub felczer nie miał możliwości zgłaszania NOP w postaci elektronicznej.

źródło: Politykazdrowotna.com